Verlichte boerderijenroute

Home

Nieuws

Routekaart

Routeboekje

Activiteiten

Foto’s

Toneel op de Deel

Samenwerken

Sponsoren

Contact

Historie

Links

Disclaimer

 

   E info@verlichteboerderijen.nl

   T 06 3001 3037

Disclaimer

Aandachtspunten voor de deelnemers:

 

· Deelname aan de verlichte boerderijenroute is op eigen risico. Let u svp goed op!

· De route gaat soms over smalle dijken en donkere wegen. Volg daarom svp de route in de rijrichting zoals aangegeven in het routeboekje en op de routekaart.

· Geef elkaar bij tegemoetkomend verkeer op tijd de ruimte.

· Het is handig om een zaklantaarn mee te nemen; ook voor het lezen van de beschrijvingen.

· Houdt u rekening met eventuele natte, modderachtige of winterse omstandigheden.

· Een aantal wegen ligt tussen twee smallere of bredere watergangen.

· Gelieve de aanwijzingen van de mogelijke verkeersbegeleiders bij de toegang en/of op de erven te volgen.

· Gelieve de bewegwijzering tot parkeren op de opengestelde boerderijen te volgen. In de berm parkeren is op deze route niet toegestaan.

· Volg svp de route met de pijlen zoals deze aangegeven is in de aanduidingen in het routeboekje en bijgevoegde routekaart.

· Bezoekers kunnen de route ook met de fiets doen.

· Bij stilstaande fietsen doet de verlichting het meestal tijdelijk niet.

· Op de meeste wegen buiten de bebouwde kom is de toegestane snelheid 30 of 60 km.

· Op verschillende adressen is een consumptie en/of een versnapering verkrijgbaar. Pinnen behoort meestal niet tot de mogelijkheden.

· Verboden te roken op de opengestelde locaties.

 

De organisatie van de verlichte boerderijenroutes gaat uiterst zorgvuldig te werk. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Zij alsook (eventuele) overige leveranciers aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop / daardoor verstrekte informatie en/of adviezen.

Balenkunst in de WeiTM